Kiến thức

Tin môi trường

Ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản
Ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản Tin môi trường

Các khoáng sản đã và đang góp phần cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng hoạt động khai thác khoáng sản lại đang tác động xấu đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và gây ...

Mới cập nhật